Ads
Dàn giáo pall
Khung giáo 0.75M

Khung giáo 0.75M

0

KHUNG GIÁO 0.75M - Quy cách: D48x1500x1200x2.0mm - Vật liệu: Thép - Chủng loại: Mạ kẽm, Sơn tĩnh điện, Sơn màu - Tiêu chuẩn: TCXDVN 6052:1995 ...

Chi tiết +
Khung giáo pall 1M

Khung giáo pall 1M

0

KHUNG GIÁO PALL 1M - Quy cách: D48x1500x1200x2.0mm - Vật liệu: Thép - Chủng loại: Mạ kẽm, Sơn tĩnh điện, Sơn màu - Tiêu chuẩn: TCXDVN 6052:1995

Chi tiết +
Khung giáo Pall 1.5

Khung giáo Pall 1.5

0

KHUNG GIÁO PALL 1.5M - Quy cách: D48x1500x1200x2.0mm - Vật liệu: Thép - Chủng loại: Mạ kẽm, Sơn tĩnh điện, Sơn màu - Tiêu chuẩn: TCXDVN 6052:1995

Chi tiết +
Chân kích tăng

Chân kích tăng

0

CHÂN KÍCH TĂNG - Quy cách: 300mm, 500mm, 600mm - Vật liệu: Thép - Chủng loại: mạ kẽm, sơn - Tiêu chuẩn: TCXDVN 6052;1995

Chi tiết +
Đầu kích u

Đầu kích u

0

ĐẦU KÍCH U   - Quy cách: 300mm, 500mm, 600mm - Vật liệu: Thép - Chủng loại: mạ kẽm, sơn - Tiêu chuẩn: TCXDVN 6052;1995

Chi tiết +
Thanh giằng

Thanh giằng

0

THANH GIẰNG GIÁO PALL - Quy cách: D34x1200x1.4mm và D34x1700x1.4mm - Vật liệu: Thép - Chủng loại: Mạ kẽm, Sơn tĩnh điện, Sơn màu - Tiêu ...

Chi tiết +